Wij mogen wel behandelen bij medische noodzaak, Leest u onderstaande aub rustig even door:

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

  • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
  • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
  • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
  • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
  • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
  • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
  • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.
  • Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Algemene uitgangspunten wegingskader:

De medisch pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.

Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd!!!

Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt.

Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar.

Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

Indien de medisch pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Uiteraard geeft een ieder zelf toestemming toch behandeld te worden, ook als diegene zelf de voeten niet kan behandelen. Helaas kunnen wij in deze situatie pas handelen als de nood hoog wordt.

excuses voor het ongemak, bellen etc… mag uiteraard altijd!!